ZDRAVÉ ÚSTA A ZDRAVÁ PLANÉTA

Našou víziou je svet, kde každý chápe, že zdravé ústa sú dôležitou súčasťou zdravého ja. Keď hovoríme, že vám chceme pomáhať udržiavať zdravie ústnej dutiny, zaväzujeme sa, že tak budeme robiť zodpovedným a udržateľným spôsobom, ktorý pomáha chrániť našu planétu.

Kenvue: NÁŠ ZÁVÄZOK

Náš záväzok meniť veci k lepšiemu presahuje rámec značky LISTERINE®. Tu sa dozviete, aké kroky k udržaniu zdravej planéty podniká naša materská spoločnosť Kenvue.

1Podľa GAIA™ (Global Aquatic Ingredient Assessment™). GAIA™ meria relatívny potenciálny dopad zložiek na vodný ekosystém od 0 (najhorší) do 100 (najlepší).
2Ekologická rada: Bez bezpečnostnej fólie.
3Na základe objemu predaja Listerine v regióne EMEA v roku 2020.