Skip to main content

Are you ready to bring out the bold?

LISTERINE® Pocíť v sebe silu™

*V závislosti od variantu produktu. Použite podľa pokynov uvedených na obale.

Urobili sme prieskum, ktorý sme nazvali ako  „Štúdia sily“. Domnievame sa, že ľudia, ktorí používajú ústnu vodu LISTERINE®, sú silní a s väčšou pravdepodobnosťou robia odvážne veci. Náš prieskum sa začal so vzorkou 6 000 respondentov. Ale pri nej rozhodne nekončíme. Našim poslaním je skúmať silu, kdekoľvek na ňu narazíme. 

Poďme preskúmať silu:
Pomohli ste niekedy

niekomu v núdzi?

Poďme preskúmať silu:
Požiadali ste niekedy

cudziu osobu o stretnutie?

Poďme preskúmať silu:
Viedli ste niekedy vozidlo

naprieč celou republikou?

Poďme preskúmať silu:
Zachránili ste

niekomu život?