Ústne vody LISTERINE® - preverené slovenskými zubnými lekármi aj spotrebiteľmi

Zdravie zubov je možné dosiahnuť a udržať iba účinnou dlhodobou starostlivosťou o zdravotný stav celej ústnej dutiny. Pravidelné používanie mechanických pomôcok na ústnu hygienu (zubné kefky, zubné nite, medzizubné kefky) v kombinácii so zubnou pastou s obsahom fluoridu a s ústnou vodou LISTERINE® stavia tento cieľ každému z nás na dosah ruky.

Ústna voda LISTERINE® plne vyhovuje všetkým prísnym nárokom na pravidelné dlhodobé používanie. Jej základom je od roku 1879 kombinácia štyroch základných esenciálnych olejov - tymol, eukalyptol, metylsalicylát a levomentol1. Všetky uvedené zložky sa získavajú z rastlín a bežne sa vyskytujú v živej prírode.

Pri pravidelnom dlhodobom používaní ústna voda LISTERINE®: 1. znižuje celkovú mikrobiálnu záťaž v oblasti ústnej dutiny tým, že proporcionálne redukuje a na redukovaných hodnotách dlhodobo udržuje počet všetkých sledovaných mikroorganizmov. Preto 2. nevedie k selektívnemu vyhubeniu ani premnoženiu žiadneho zo sledovaných bakteriálnych druhov. 3. z hľadiska zníženia celkovej mikrobiálnej záťaže sa po troch mesiacoch pravidelného používania dosiahne taký rovnovážny stav, ktorý zostáva naďalej dlhodobo stabilný - čím 4. sa zachováva proporcionálne redukovaný, pre daného jedinca prirodzený, mikrobiálny obsah ústnej dutiny2.

Výnimočné a overené vlastnosti ústnej vody LISTERINE® pri dlhodobom používaní sú dôvodom jej mimoriadnej obľuby v mnohých krajinách sveta. Nie inak je tomu aj v Slovenskej republike - podľa prieskumu nezávislej agentúry TNS AISA z konca roka 2010 je LISTERINE® medzi slovenskými stomatológmi nielen najčastejšie odporúčanou, ale aj nimi samotnými najčastejšie používanou ústnou vodou.

Ústna voda LISTERINE® je tiež najpoužívanejšou ústnou vodou slovenskými spotrebiteľmi. Jej podiel na celkovom predaji ústnych vôd sa dlhodobo pohybuje nad 50 %*. Tento fakt je tiež nepochybnou známkou spokojnosti spotrebiteľov s touto ústnou vodou.

Viac ako 130 rokov bezpečného používania a viac ako 50 rokov výskumov dávajú ústnej vode LISTERINE® kredit najviac používanej a najrozsiahlejšie študovanej značky medzi všetkými ústnymi vodami1,3. Množstvo laboratórnych aj klinických informácií a presvedčivé výsledky stoviek odborných publikácií sú podkladom pre jednoznačné stanoviská odborných spoločností - ústna voda LISTERINE® je držiteľom Pečate Americkej dentálnej asociácie a celého radu ďalších národných odborných spoločností. Ústna voda LISTERINE® je partnerom Európskej parodontologickej federácie4,5,6.

* Prepočet spoločnosti JNTL Consumer Health (Slovakia), s.r.o. na základe odhadov predajov (v litroch) spoločnosti Nielsen v kategórii ústnych vôd na auditovanom slovenskom maloobchodnom trhu v období 05/2015 - 04/2016 (Copyright © 2016, The Nielsen Company.)

Zdroj:

  1. Fine DH: Listerine: past, present and future-a test of thyme. J Dent. 2010 Jun, 38 Supp 1:S2-5
  2. Kolenbrander PE, Palmer RJ Jr, Rickard AH, et al.: Bacterial interactions and successions during plaque development. Periodontool 2000,2006: 42:47-79
  3. http://www.listerine.com/products/cool-mint-antiseptic-mouthwash
  4. http://www.dent.cz/index.php?id_strana=53Pecet-CSK
  5. http://www.ada.org/sealprogramproducts.aspx
  6. http://www.efp.org/