SPOLOČNOSŤ JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH STOJÍ ZA SVETOVOU ZDRAVOTNÍCKOU ORGANIZÁCIOU

Dosah globálnej pandémie ochorenia COVID-19 je nepopierateľný. Odporúčame preto našim zákazníkom dodržiavať odporúčania vydané Svetovou zdravotníckou organizáciou

Naša reakcia na OCHORENIE COVID-19

V spoločnosti Johnson & Johnson Consumer Health sme sa zaviazali pomáhať jednotlivcom aj komunitám po celom svete zvládať následky ochorenia COVID-19. Naše tímy aktívne pracujú na zabezpečení výroby najžiadanejších spotrebných výrobkov vrátane ústnej vody LISTERINE®.

Vzhľadom na to, že ochorenie COVID-19 znamená obrovskú záťaž na zdroje zdravotnej starostlivosti na celom svete, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pomôcť ľuďom, aby zostali zdraví a mimo preťaženého zdravotného systému. Ako sa spotrebitelia začali viac zameriavať na osobnú hygienu, naša ústna voda je veľmi žiadaným produktom. Našou prioritou je pokračovať vo výrobe vysoko žiadaných výrobkov a udržiavať ich dodávky súčasne s dodržiavaním najvyšších štandardov bezpečnosti a kvality.

NÁVOD NA POUŽITIE ÚSTNYCH VOD LISTERINE®

Zaznamenali sme otázky spotrebiteľov týkajúce sa účinnosti ústnej vody LISTERINE® proti ochoreniu COVID-19. Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov sú pre nás vždy na prvom mieste. Tu sú odpovede výrobcu ústnej vody LISTERINE® na najčastejšie otázky.

VÝHODY ÚSTNYCH VOD LISTERINE®